Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

भरतपुर

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

भरतपुर

images
जम्मा संख्या : {{ offices . length }}

सि.नं निकाय ठेगाना प्रमुख कार्यक्षेत्र फोन इमेल
{{ ++index }} {{ office . name_other }} {{ office . name }} {{ office . address_other }}
{{ office . district_name_other }}
{{office.chief }} {{office.field }} {{ office . phone }} {{ office . toll_free_phone }} {{ office . email }}
{{ message_nep }}
{{ ++index }} {{ office . name }} {{ office . address }}
{{ office . district_name }}
{{ office . chief }} {{office.field }} {{ office . phone }} {{ office . toll_free_phone }} {{ office . email }}
{{ message_eng }}
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-08 12:12:24

© सर्वाधिकार सुरक्षित पूर्वाधार विकास कार्यालय